Ostelin Infant Vitamin D3 Drops 2.4ml Exp:8/2024

$8.00

Vitamin D3 dạng nhỏ giọt dành cho bé từ sơ sinh Ostelin Infant Vitamin D3 drops 2.4ml

Exp date: 08/2024

Weight: 50g

In stock

Ostelin Infant Vitamin D3 Drops 2.4ml Exp:8/2024

$8.00