Manuka Health MGO 573+ UMF16 Manuka Honey 500g

$95.00

Mật ong Manuka MGO™ 573+ cao cấp của New Zealand.
Được chứng nhận về hàm lượng methylglyoxal tự nhiên
Date : 09/2026
Quantity: 12 hộp / thùng

In stock

Manuka Health MGO 573+ UMF16 Manuka Honey 500g

$95.00